กะขม 2

FB : kakhom.society

https://www.facebook.com/kakhom.society/

ที่อยู่ : ถ. มิตภาพ เส้นขอนแก่นไปอุดร กิโลเมตรที่ 19 ก่อนถึงสหกรณ์โคนม

สอบถามเพิ่มเติม : 093-9651640

 

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น