ครัวสุพรรณิการ์-บาย-คุณยาย

FB : supannigahome

ที่อยู่ : 130/9 ถ.โพธิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 089-9444880

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น