ฌานไม้

FB : ฌานไม้

ที่อยู่ : 43/7 ถ.อดุลยาราม อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 095-169 2231

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น