ด่วน-พิศวาส

FB : DwnPhiswas

ที่อยู่ : 3/19 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000

สอบถามเพิ่มเติม : 063-974 2419

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น