วัดเสาเดียว

เปิดทุกวัน

ที่อยู่ : ถนนริมบึงแก่นนคร ตำบล พระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

อัตราค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น