ศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน ขอนแก่น-หนานหนิง

เปิดทุกวัน

ที่อยู่ : สวนมิตรภาพขอนแก่น-หนานหนิง ริมบึงแก่นนคร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

อัตราค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น