อื้อเกียเฮียง ขอนแก่น

FB : AueKeaHeang

ที่อยู่ : 164 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สอบถามเพิ่มเติม : 043-222 405

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น