Services

Sun Expo Services Co., Ltd

60/107 Village No. 9, Dokmai Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250

ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์
บริการคลังสินค้าด้วยระบบครบวงจร  เพื่อธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้า  ความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง  พร้อมกลไกในการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้บริการทั่วประเทศในเขตศูนย์กระจายสินค้าสำคัญ  อาทิ  ศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพฯ  ศูนย์เชียงใหม่  ลำพูน  พิษณุโลก  ขอนแก่น  นครราชสีมา  ชลบุรี  ระยอง สงขลา  หาดใหญ่  ภูเก็ต