Thailand World Craft City WCC Network International Conference and Business Matching 2023

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น พร้อมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ และการเจรจาธุรกิจ เมืองหัตถกรรมโลกในประเทศไทยและเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลก 2023 มัดหมี่ คราม และงานฝีมือ Thailand World Craft City WCC Network International Conference and Business Matching 2023 : Mudmee (Ikat), Indigo, and Craft, TWCC 2023
📅ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2566
สำหรับปีนี้ ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเมืองหัตถกรรมโลก โดยมี 3 จังหวัดเมืองหัตถกรรมโลกร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สกลนครเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าย้อมคราม และเชียงใหม่เมืองหัตถศิลป์โลก จัดในวันที่7-9 ธันวาคม 2566 พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านหัตถกรรมจากทั่วโลก ได้แก่ Mr. Saad
AI-Qaddumi, Mr. Aziz Murtazaev, Mr. Edric Ong, Assoc. Prof. Dr. Sitthichai Smanchat,
Dr. Surapee Rojanavongse, Mr. Wiwat Hirunpruk, Dr. Khomgrish Ritkhajohn,
Dr. Lamoon Rengsomboon, Asst.Prof.Donruetai Kovathanakul, Ph.D., Mr. Sorasak Wacheesat, Mr.Meechai Taesujariya, Mrs. Piyavara Teekara
and Mrs.Kongthong Nanthavongdouangsy
นอกจากนี้งานได้จัดเกี่ยวกับการออกบูธ จำหน่าย ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าทอมือในงานเทศกาลไหม เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพด้านการเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่น และมีกิจกรรมการประชุมและสัมมนาในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไคซ์ โดยจะมีการเสวนาตลอดทั้งวันและแฟชั่นโชว์ในงานกาล่าเดินแบบแฟชั่นโชว์ Thailand World Craft City “Silk Elegance: Threads of Time” ผ้าไหมมัดหมี่: เส้นด้ายแห่งกาลเวลา
โดยการจัดงานครั้งนี้ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์สินค้าและธุรกิจหัตถกรรมผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม และงานฝีมือ ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้คนรุ่นใหม่สืบสานภูมิปัญญาเข้าสู่อาชีพยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและเกษตรการ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง การนำเสนอสินค้าผ้ามัดหมี่ผ้าคราม และงานฝีมือ ให้กับผู้ซื้อโดยตรง เพิ่มพูนทักษะความเข้าใจ การใช้เทคนิคในการเตรียมตัว และเพิ่มประสิทธิผลในการจำหน่ายได้มากขึ้นเพื่อเสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม และงานฝีมือ เชื่อมโยงกับนักธุรกิจ สมาคม หอการค้าและสภาหัตถกรรมโลก ก่อให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ในทุกมิติอย่างยั่งยืน เพื่อสัมมนา วิชาการ และจัดสาธิตแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะด้านผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม และงานฝีมือจากในประเทศและจากประเทศต่างๆ การจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อนำเสนอเทรนด์แฟชั่นและการประยุกต์ผ้าไหมมัดหมี่กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการก้าวสู่ World Craft City และการจัด Workshop ในพื้นที่ชุมชนผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม และงานฝีมือ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม และงานฝีมือเชิงประจักษ์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็น “นครแห่งผ้ามัดหมี่โลก” และเป็นการส่งเสริม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ ให้ชุมชนนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่สืบไป

ข่าวสารอื่น ๆ

อีเว้นท์อื่น ๆ