Cafe de’ Forest Khon Kaen

FB : cafedeforestkhonkaen

ที่อยู่ :123 อาคาร แก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 093-5565129

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น