Hippo House

FB : Hippo House

ที่อยู่ : 157/88 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584746

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น