KK Falabella Horse

FB : Kkfalabella

ที่อยู่ : 555/2 ถ.รอบศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 061-5244242

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น