Oshinei Khon Kaen

FB : oshineikhonkaen

https://www.facebook.com/oshineikhonkaen/

ที่อยู่ : 190/16 หมู่ 16 ถ.ศรีมารัตน์ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติม : 062-1077 676

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น