สวัสดีปีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

คุณชูศักดิ์ สิงห์สัตย์ ผู้จัดการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ นำทีมสวัสดีปีใหม่ คุณพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ข่าวสารอื่น ๆ

อีเว้นท์อื่น ๆ