วิธีเดินทาง

มุ่งมั่น พัฒนา การบริการด้านศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล

กรุงเทพฯ

เครื่องบิน

 • สายการบินแอร์เอเชีย
 • สายการบินไทยสมายล์
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

เครื่องบิน

 • รถด่วน
 • รถด่วนพิเศษ

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางรุ่งประเสริฐทัวร์
 • รถโดยสารประจำทางอีสานทัวร์
 • รถโดยสารประจำทางซันบัส
 • รถโดยสารประจำทางแอร์เมืองเลย
 • รถโดยสารประจำทางชาญทัวร์
 • รถโดยสารประจำทางนครชัยแอร์
 • รถโดยสารประจำทางขอนแก่นทัวร์

มหาสารคาม

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางสงวนชัยทัวร์
 • รถโดยสารประจำทางขอนแก่นชนะชัยขนส่ง
 • รถโดยสารประจำทางเพชรประเสริฐทัวร์
 • รถโดยสารประจำทางวาปีเดินรถ

กาฬสินธุ์

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 274 ขอนแก่น-มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด
 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 534 ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

อุดรธานี

เครื่องบิน

 • รถท้องถิ่น 418
 • รถด่วน 78
 • รถเร็ว 134
 • รถด่วนพิเศษ 26

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางสงวนชัยทัวร์
 • รถโดยสารประจำทางขอนแก่นชนะชัยขนส่ง

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด

หนองบัวลำภู

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางสาย 805 ขอนแก่น-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 802 ขอนแก่น-หนองบัวลำภู

ชัยภูมิ

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางสาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ
 • รถโดยสารประจำทางสาย 566 ขอนแก่น-ชัยภูมิ-นครสวรรค์

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ

นครราชสีมา

เครื่องบิน

 • รถท้องถิ่น
 • รถด่วน 77

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางนครราชสีมา-ขอนแก่น
 • รถโดยสารประจำทางอีสานทัวร์

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 210 นครราชสีมา-ขอนแก่น

เลย

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางซันบัส

เครื่องบิน

 • รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 217 ขอนแก่น-เมืองเลย

บุรีรัมย์

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางขอนแก่น-สุรินทร์
 • รถโดยสารประจำทาสาย 281 บุรีรัมย์ – ขอนแก่น

เวียงจันทน์ , ลาว

เครื่องบิน

 • รถโดยสารประจำทางบริษัทขนส่งจำกัด เวียงจันทน์-ขอนแก่น