ฟังก์ชั่นล่วงหน้า

ฟังก์ชั่นล่วงหน้า 1 - 1

ฟังก์ชั่นล่วงหน้า 1 - 2

ฟังก์ชั่นล่วงหน้า 2

ฟังก์ชั่นล่วงหน้า 2 - 1

ฟังก์ชั่นล่วงหน้า 2 - 2

ฟังก์ชั่นล่วงหน้า 3