ข่าวสาร & สื่อ

บริษัท ซี… แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโกคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่ พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำรบบการจัดการพลังงนที่มีความมุ่งหมายให้สมาชิกองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้พลังงานสะอาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อใช้ป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้หมสมกับอาคารนั้นๆ รวมถึง วิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม และลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะต้านพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
  3. บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายและทบทวนวัตถุประสงค์การจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้พนักงานทุกคน เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
  4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกร ะดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee)
  5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น ซึ่งหมายรวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการนุรักษ์พลังงานและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน
  6. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) ของบริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
  7. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือ หรือประสานงานกับชุมชน งค์กรต่าง ๆ ของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนใจในการนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2567

ข่าว3

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชูศักดิ์ สิงห์สัตย์ ผู้จัดการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEฺB และคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมเปิดงาน E -​SAN International​ Auto​ Expo​ ครั้งที่ 3 จัดงานระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)

 

https://bit.ly/3J2JIkb

ข่าว1

KICE (ไคซ์) – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่รักในกีฬากอล์ฟทุกท่าน เข้าร่วมดวลวงสวิง พร้อมเปิดโอกาสสร้างพันธมิตร และเครือข่ายทางธุรกิจ ภายใต้การแข่งขัน “KICE Golf Series 2023” ที่รวม 4 สนามชั้นนำ สุดเอ็กซ์คลูซีฟฃ โดยประเดิมสนามแรกที่ Alpine Golf Club ปทุมธานี ต่อเนื่องด้วย Siam Country Club กรุงเทพฯ ตามด้วย Nikanti Golf Club นครปฐม และปิดท้าย สนามสุดท้ายที่ Singha Park ขอนแก่น

โดยงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้ามีการจัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรระหว่างแขกผู้เข้าร่วมงาน เพื่อชิงของรางวัลมากมาย ต่อด้วยช่วงเย็นกับ Private Party พร้อมประกาศผลการแข่งขัน และมอบของรางวัลแก่ผู้ที่ชนะในแต่ละประเภท

วันและสถานที่การแข่งขัน:

Season 1: วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club ปทุมธานี

Season 2: วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ Siam Country Club กรุงเทพฯ

Season 3: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ Nikanti Golf Club นครปฐม

Season 4: วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ Singha Park ขอนแก่น

ลงทะเบียน: https://forms.gle/L1aK5CJkJgXWxysaA

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:

เราต้อนรับทุกท่าน ผู้ที่มีใจรักในกีฬากอล์ฟ ทุกเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จำนวน 4 ท่าน/ ทีม

ค่าสมัคร

 Early Bird Special

  • ประเภททีมทั่วไป  ราคา Early Bird เพียง 30,000 บาท จากราคาปกติ 45,000 บาท / สนาม

จองครบทั้ง 4 สนาม พิเศษเพียง 120,000 บาท / ทีม จากราคาปกติ 180,000 บาท / ทีม

  • ประเภททีม VIP ราคา Early Bird เพียง 45,000 บาท จากราคาปกติ 65,000 บาท / สนาม

จองครบทั้ง 4 สนาม พิเศษเพียง 180,000 บาท/ ทีม จากราคาปกติ 240,000 บาท / ทีม

(สำหรับ VIP จะได้รับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ  VIP Parking, Fast Track Registration and In Game, Personal Butler)

 

หมายเหตุ :

*ค่าสมัครทุกประเภทได้รวมค่ากรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมรับของที่ระลึก อาทิ ร่มกอล์ฟ ลูกกอล์ฟ แผ่นแปะกันแดด (Block & Careและสเปรย์เย็น  มูลค่ากว่า 2,000 บาท(รับ ณ จุดลงทะเบียนวันแข่งขัน)

 

รายละเอียดการแข่งขัน:

การแข่งขันเป็นแบบประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น Flight A, B, C รวมทั้งหมด 10 รางวัล การเล่น 18 หลุม จะใช้ระบบ 36 หลุม พร้อมเกมส์พิเศษในสนาม อาทิ

•          Hole In One

•          Nearest to The Pin

•          Beat The Pro

•          Longest Drive

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่ 

อีเมล : kicegolfseries@kice-center.com

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร : 082 – 347 – 9660

ข่าว7

คุณชูศักดิ์ สิงห์สัตย์ ผู้จัดการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ นำทีมสวัสดีปีใหม่ คุณพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น