ตลาดต้นตาล

เปิดทุกวัน

ที่อยู่ : ริมถนนมิตรภาพ ถนนบ้านกอกซอย 8, 10 และ 12 เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

อัตราค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

 

FB : TonTannMarket

https://www.facebook.com/TonTannMarket/

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น