หมู่บ้านงูจงอาง

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00

ที่อยู่ : หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

อัตราค่าเข้าชม

-บริจาคตามศรัทธา-

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ (KICE) ขอนแก่น