สวัสดีปีใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คุณชูศักดิ์ สิงห์สัตย์ ผู้จัดการศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ นำทีมเข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวสารอื่น ๆ

อีเว้นท์อื่น ๆ