ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ต้อนรับ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมกับคณะสำรวจความพร้อมในการจัดประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM)

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์) ให้การต้อนรับ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พร้อมกับคณะสำรวจความพร้อมในการจัดประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM)

ข่าวสารอื่น ๆ

อีเว้นท์อื่น ๆ